1. - Để hạn chế Spam nội dung trùng lặp, nội dung vi phạm chính sách google
  - Đi link tràn lan vào bài viết là đặc điểm chung của các tài khoản spam nên chúng tôi dừng việc đi link vào bài viết với tài khoản thường. Chỉ được đặt link khi đạt được yêu cầu tại đây
  - Để được đặt được link vào bài viết, các bạn phải đăng ký tài khoản VIP tại đây
  - Đặt textlink trên hệ thống CPS xem tại đây
  Dismiss Notice

ecrm

 1. khacvu
 2. khacvu
 3. khacvu
 4. khacvu
 5. khacvu
 6. khacvu
 7. khacvu
 8. khacvu
 9. khacvu
 10. khacvu
 11. khacvu
 12. khacvu
 13. khacvu
 14. khacvu
 15. khacvu
 16. khacvu
 17. khacvu
 18. khacvu
 19. khacvu